• ΄Ολες
  • Σεμινάρια
  • Επισκέψεις
  • Σκύλοι
  • Εξοπλισμός

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Επισκέψεις

Summer Camp AO Taekwondo Γέρακα, Ιούνιος 2023

Σκύλοι

Cadaver dog Echo

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Επισκέψεις

Summer Camp AO Taekwondo Γέρακα, Ιούνιος 2023

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Επισκέψεις

Summer Camp AO Taekwondo Γέρακα, Ιούνιος 2023

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Επισκέψεις

Summer Camp AO Taekwondo Γέρακα, Ιούνιος 2023

Σκύλοι

Cadaver dog Mollie. Εντοπισμός παγωμένου θύματος

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Επισκέψεις

Summer Camp AO Taekwondo Γέρακα, Ιούνιος 2023

Σκύλοι

Search and rescue dog Oscar. Rubble training

Εξοπλισμός

Εξοπλισμός για σεισμό

Επισκέψεις

Summer Camp AO Taekwondo Γέρακα, Ιούνιος 2023

Εξοπλισμός

Τρέϊλερ για επιχειρήσεις

Σκύλοι

Search and rescue dog Helly

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Σκύλοι

Search and Rescue dog Moabi

Εξοπλισμός

Στήσιμο συνεργείου για νυχτερινή έρευνα μετά από σεισμό

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Σκύλοι

Cadaver dogs Mollie, Echo and search and rescue dogs Oscar and Aria

Σκύλοι

Search and rescue dog Oscar. Rubble training

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Εξοπλισμός

Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Σκύλοι

Mollie, Oscar, Aria εξοικείωση στο χιόνι

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023

Σκύλοι

Search and rescue dog Calmer. Εκπαίδευση στο χιόνι

Σκύλοι

Search and rescue dog Oscar

Σεμινάρια

Διάσωση μετά από κατάρρευση κτιρίων, Ιανουάριος 2023